Tin töùc söï kieän
(TNO) Từ hôm qua đến sáng nay 29.8, rất nhiều bạn đọc Thanh Niên ...
Ý tưởng bắn pháo hoa từ máy bay trực thăng và cầu Rồng, trong ...
 Caùc loaïi phoøng
Gia: 550 VNĐ
Gia: 700 VNĐ
Gia: 1.050 VNĐ
 Rates
Chaøo möøng ñeán khaùch saïn Champa
 
 Hình aûnh khaùch saïn
Thông tin khuyến mãi
 
Quản lý:
0944 28 28 27 (Ms loan)
0905 75 95 68 (Mr Lưu)
             
 
 Thôøi tieát
 Map
 
Copyright © 2012 | CHAMPA HOTEL
Địa chỉ:
Lê Quang Đạo, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 05113 955 666    Fax: (084) 05113 955 626 Hotline : 0905 75 95 68  (Mr Luu)
Email: champahoteldanang@yahoo.com - Website: champahoteldanang.com  - luu.dinhduy@yahoo.com.vn
Online : 1
Tổng : 
0000237499

cho thue xe tu lai tai da nang

 

cho thue xe tai da nang

 

hyundai binh dinh

 

hyundai quang binh

 

hoi an free bicycle tour

 

hoi an free tour

 

bed & breakfast hoi an

 

hoi an accommodation

 

hoi an hotel

 

hotel in hoi an

 

restaurant & bar hoi an

 

nha khoa tai da nang

 

nha khoa da nang

 

cu mang be tong

 

spa quang nam

 

spa quang ngai

 

spa quảng nam

 

spa quảng ngãi

 

tham my quang nam

 

tham my quang ngai

 

thẩm mỹ quảng nam

 

thẩm mỹ quảng ngãi

 
tri nam quang nam
 
tri nam quang ngai