Tin töùc söï kieän
Mùa hè là thời điểm thu hút đông khách du lịch nhất của Đà ...
Chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống ...
 Caùc loaïi phoøng
Gia: 550 VNĐ
Gia: 700 VNĐ
Gia: 1.050 VNĐ
 Rates
Chaøo möøng ñeán khaùch saïn Champa
 
 Hình aûnh khaùch saïn
Thông tin khuyến mãi
 
Quản lý:
0944 28 28 27 (Ms loan)
0905 75 95 68 (Mr Lưu)
             
 
 Thôøi tieát
 Map
 
Copyright © 2012 | CHAMPA HOTEL
Địa chỉ:
Lê Quang Đạo, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
Điện thoại: (+84) 05113 955 666    Fax: (084) 05113 955 626 Hotline : 0905 75 95 68  (Mr Luu)
Email: champahoteldanang@yahoo.com - Website: champahoteldanang.com  - luu.dinhduy@yahoo.com.vn
Online : 1
Tổng : 
0000225805